Zespół Kancelarii BMME tworzą wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa podatkowego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Chcąc zapewnić każdemu Klientowi kompleksową usługę na najwyższym poziomie, ściśle współpracujemy z adwokatami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, menadżerami oraz rzecznikami patentowymi. Współpraca specjalistów z wielu dziedzin gwarantuje, że świadczone przez Kancelarię BMME usługi prawne zawsze stoją na najwyższym poziomie.

bm2

Bartosz Majkowski

Wspólnik Zarządzający, radca prawny. Ekspert w zakresie optymalizacji ryzyk prawnych i podatkowych spółek prawa handlowego.  Zajmuje się prowadzeniem postępowań  multidyscyplinarnych, wymagających umiejętności łączenia wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów branży IT, deweloperskiej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej i budowlanej. Autor wielu strategii dotyczących zarządzania ryzykiem prawnym oraz optymalizacji podatkowych. Nadzoruje i prowadzi audyty prawne dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz komunikacji internetowej na płaszczyznach b2b i b2c.

Elżbieta Majkowska

Wspólnik Zarządzający, doktorant w zakładzie prawa prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista z zakresu obsługi procesów zmiany form prawnych podmiotów gospodarczych – zajmuje się kompleksową obsługą procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego.

Doradza w procesach przygotowania, negocjowania umów handlowych oraz bieżącego prowadzenia spraw korporacyjnych. Zapewnia wsparcie prawne w zakresie transakcji zbycia/przeniesienia udziałów/ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach prawa handlowego przez doradztwo przed i po-transakcyjne.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi stosunków wewnętrznych spółek, audytu regulacji korporacyjnych, oraz sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych.

em3

km1

Karolina Nazarewicz

Radca prawny; specjalizuje się w zakresie prawa usług płatniczych, w szczególności zagadnieniach realizowania płatności mobilnych oraz płatności kartami płatniczymi on-line. Doradza klientom w zakresie zgodności ich działania z wymogami przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochrony danych prawnie chronionych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych z branży e-commerce, budowlanej oraz rynku usług płatniczych. Przygotowuje i opiniuje umowy B2B i B2C, w szczególności regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy dotyczące usług reklamowych, usług płatniczych oraz inne umowy związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Anna Krutulska-Finkielsztein

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, ochronie dóbr osobistych osób prawnych oraz zagadnieniem emisji obligacji w ramach ofert prywatnych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem procesów cywilnych i gospodarczych.

ak1

KJ1

Klaudia Jaskulska

Prawnik, student na wydziale prawa i administracji UKSW.

Uczestniczy w projektach związanych z bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, postępowaniem rejestrowym dotyczącym spółek prawa handlowego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół tematyki likwidacji spółek prawa handlowego oraz praktycznych aspektów stosowania ustawy o broni i amunicji w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Paula Walczak

Prawnik, student V roku na wydziale prawa i administracji UMK.

Uczestniczy w projektach związanych z bieżącą obsługą przedsiębiorców. Swoje zainteresowania koncentruje wokół tematyki ochrony praw autorskich w mediach społecznościowych, ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za przesyłanie niezamówionej informacji handlowej.

PW

ap-ok

Agnieszka Piersa

Project Manager, specjalista w zakresie biznesowych aspektów otwierania i prowadzenia działalności na terytorium USA. Konsultuje przebieg strategii  związanych z zakładaniem i obsługą spółek prawa amerykańskiego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia spółek na rynku amerykańskim. W zakresie prowadzonych projektów uczestniczy w budowaniu skutecznych strategii prawnych, zapewniając klientom bezpieczne otoczenie prawno-podatkowe na terytorium USA.

Chcesz odbyć u nas odpłatne praktyki?

Stale poszukujemy utalentowanych osób, które chcą się rozwijać.

Dołącz do nas

Aplikuj

Potrzebujesz konsultacji?