Znajdujemy się w Warszawie.

Zadzwoń do nas! Chętnie porozmawiamy!

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 16:00

Tel.: 22 487 53 34

 

e-mail:
kancelaria@bmme.pl

ul. Ostaszewska 4,
01-993 Warszawa

    Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych:

    Administratorem danych osobowych jest BMME Radcowie Prawni Majkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostaszewska 4, 01-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410710, numer NIP: 5252526922, numer REGON: 146003761.

    Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia Twojej prośby. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania.

    Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą.

    Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.