Zespół Kancelarii BMME tworzą wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa podatkowego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Chcąc zapewnić każdemu Klientowi kompleksową usługę na najwyższym poziomie, ściśle współpracujemy z adwokatami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, menadżerami oraz rzecznikami patentowymi. Współpraca specjalistów z wielu dziedzin gwarantuje, że świadczone przez Kancelarię BMME usługi prawne zawsze stoją na najwyższym poziomie.

Bartosz Majkowski

Wspólnik Zarządzający, radca prawny. Ekspert w zakresie optymalizacji ryzyk prawnych i podatkowych spółek prawa handlowego. Zajmuje się prowadzeniem postępowań multidyscyplinarnych, wymagających umiejętności łączenia wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów branży IT, deweloperskiej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej i budowlanej. Autor wielu strategii dotyczących zarządzania ryzykiem prawnym oraz optymalizacji podatkowych. Nadzoruje i prowadzi audyty prawne dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz komunikacji internetowej na płaszczyznach b2b i b2c.

Elżbieta Majkowska

Wspólnik Zarządzający, doktorant w zakładzie prawa prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista z zakresu obsługi procesów zmiany form prawnych podmiotów gospodarczych – zajmuje się kompleksową obsługą procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego.

Doradza w procesach przygotowania, negocjowania umów handlowych oraz bieżącego prowadzenia spraw korporacyjnych. Zapewnia wsparcie prawne w zakresie transakcji zbycia/przeniesienia udziałów/ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach prawa handlowego przez doradztwo przed i po-transakcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi stosunków wewnętrznych spółek, audytu regulacji korporacyjnych, oraz sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych.

Karolina Nazarewicz

Radca prawny; specjalizuje się w zakresie prawa usług płatniczych, w szczególności zagadnieniach realizowania płatności mobilnych oraz płatności kartami płatniczymi on-line. Doradza klientom w zakresie zgodności ich działania z wymogami przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochrony danych prawnie chronionych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych z branży e-commerce, budowlanej oraz rynku usług płatniczych. Przygotowuje i opiniuje umowy B2B i B2C, w szczególności regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy dotyczące usług reklamowych, usług płatniczych oraz inne umowy związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Anna Krutulska-Finkielsztein

Radca prawny; Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności przemysłowej, prawie nowych technologii, prawie Internetu oraz reklamy profilowanej w Internecie.

Zajmuje się zakładaniem i bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, negocjowaniem umów B2B i B2C oraz prowadzeniem postępowań cywilnych i gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji z branży e-commerce (w tym regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, wzorów umów, opinii prawnych), jak również w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół aspektów związanych z działaniem systemów dystrybucji selektywnej oraz wprowadzaniem produktów kosmetycznych na rynek Unii Europejskiej w kontekście ochrony wspólnotowych znaków towarowych.

Aneta Borkowicz

Aplikant adwokacki; Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz upadłościowym.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz prowadzeniem postępowań związanych z unieważnianiem kredytów hipotecznych w EURO, FRANKACH i innych walutach. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa ochrony danych osobowych.

Chcesz odbyć u nas odpłatne praktyki?

Stale poszukujemy utalentowanych osób, które chcą się rozwijać.

Dołącz do nas

Aplikuj

Potrzebujesz konsultacji?