Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Kredyty frankowe swoją popularność- szczególnie w pierwszej dekadzie XXI w.- zawdzięczały dwóm czynnikom- po pierwsze, dostępności, po drugie zaś- pozornie niskiemu oprocentowaniu. Niezwykle skuteczna akcja marketingowa wielu banków, jak również polityka bankowa polegająca na sztucznym  zaniżaniu zdolności kredytowej w złotówkach z jednoczesnym udzielaniem przez banki kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego bez udzielenia klientowi…

Zmiany w KRS 2015 Przedsiębiorcy podlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy obowiązujących przepisów są zobowiązani do szeregu obowiązków aktualizacyjnych w zakresie KRS, w tym do corocznego składania dokumentacji sprawozdawczej, takiej jak sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności. Ostatnie zmiany ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa KRS)…

Zagadnienie granic swobody wyboru nazwy domeny internetowej oraz jej wykorzystania w adresach internetowych budzi wiele kontrowersji. Brak jednoznacznych przepisów regulujących te kwestie niewątpliwie wpływa na znaczną liczbę nadużyć w zakresie wykorzystywania cudzej renomy, marki, znaku towarowego w obrocie gospodarczym, zwłaszcza przez podmioty działające w branży ecommerce. Z oczywistych względów problem ten dotyka przede wszystkim przedsiębiorców….

Fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, znany jest każdemu przedsiębiorcy bez względu na formę prawną, w jakiej taka działalność jest prowadzona. Brak terminowych płatności za usługi już wykonane/towary już dostarczone wymusza konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorcy. W szczególności dotyczy to licznych obciążeń podatkowych, które w zdecydowanej większości przypadków…

  Kolejne miesiące obowiązywania systemu viaTOLL wskazują, że system ten nadal jest pełen wątpliwości. Do szeroko komentowanych problemów wysokości kar, zasad ich wymierzania, podmiotu odpowiedzialnego za pokrycie kary dołączają kolejne – dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania systemu oraz wprowadzania w błąd użytkowników systemu. Podmioty rejestrujące się w systemie viaTOLL posiadają kilka możliwości skorzystania z dostępu do…

Zagadnienie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych jest wyjątkowo trudne i budzi wiele kontrowersji, głównie z uwagi na liczne konflikty interesów jakie spotykają się na tle tego zagadnienia. Kształtując system świadczeń opieki zdrowotnej z jednej strony należy brać pod uwagę interes fiskalny państwa, z drugiej jednak należy brać pod uwagę interesy pacjentów. Nie można…

  Sieć viaTOLL, czyli wprowadzony od dnia 1 lipca 2011 r. system elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach publicznych, zastąpił dotychczasowy system winietowy. Od początku działalności system ten budzi duże zainteresowanie, niestety związane przede wszystkim z nieustannie pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie sposobu pobierania opłat, jak również w zakresie nakładania restrykcyjnych kar na użytkowników…

Już od początku bieżącego roku co raz poważniej mówi się o konieczności zmian systemu elektronicznego poboru opłat viaTOLL. To co bez wątpienia wysuwa się na plan pierwszy we wszelkiego rodzaju dyskusjach, to wadliwy system kar nakładanych w związku z naruszeniami związanymi z nieuiszczaniem opłat elektronicznych. Przypomnijmy – w chwili obecnej zgodnie z art. 13 k…

Charakterystyka Produktu Leczniczego, Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też pismo Ministra Zdrowia ze stanowiskiem w sprawie stosowania przepisów prawa nie mogą być klasyfikowane jako źródła prawa obowiązujące na terenie RP. Praktyka instytucji decyzyjnych w zakresie refundacji leków wzbudza liczne kontrowersje, głównie z uwagi na fakt, że interpretacja przepisów ustawy prawo farmaceutyczne[1], ustawy o świadczeniach…

Od pewnego czasu podatnicy, organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawiciele doktryny prawniczej w napięciu oczekiwali na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności z Ustawą Zasadniczą kontrowersyjnego przepisu art. 70 § 6 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm., dalej również…

Potrzebujesz konsultacji?

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: