Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Ważna informacja dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych, którzy dążą do unieważnienia umowy kredytu, bowiem mogą oni legalnie zaprzestać spłat rat kredytu.

Wskazać należy, iż konsumenci uważani są przez prawo jako słabsza strona kontraktowa
w relacji z bankiem, w skutek czego podlegają oni większej ochronie prawnej. Daje to możliwość domagania się podczas postępowania o unieważnienie umowy kredytowej zabezpieczenie przez Sąd roszczenia już na etapie postępowania sądowego, przed wydaniem prawomocnego wyroku. Sąd może na wniosek kredytobiorcy wydać zabezpieczenie wstrzymujące obowiązek dokonywania spłat rat kredytowych. Jest to szczególnie korzystna możliwość dla osób, które nadpłaciły już kredyt. Jeżeli kredytobiorca uzyska zabezpieczenia roszczenia, to bank zostaje bardzo ograniczony w działaniu – nie może straszyć kredytobiorcy ani wpisem do BIKu, ani wypowiedzeniem umowy kredytu.

________________________

Autor: Bartosz Majkowski

radca prawny w Kancelarii BMME Radcowie Prawni

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: