Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Sąd Najwyższy pracuje nad rozstrzygnięciem zagadnienia, czy umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną, czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną, co ma kluczowe znaczenie dla oceny zarzutu zatrzymania podnoszonego przez Banki w postępowaniach o unieważnienie Umów kredytowych. Do Sądu Najwyższego w ostatnim czasie trafiło dużo pytań dotyczących różnych aspektów związanych z zarzutem zatrzymania….

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 21 września 2023 r. kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytów waloryzowanych. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE, kredytobiorca niezależnie od wykształcenia, zawodu, a nawet faktu bycia pracownikiem banku-kredytodawcy, powinien zostać w pełni poinformowany o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową, w sposób…

Znaczne zaległości w polskich sądach w sprawach o unieważnienie kredytów walutowych powodują długie oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy. XXVIII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Warszawie zaproponował koncepcję łączenia spraw kredytów walutowych dotyczących jednego Banku oraz jednego rodzaju umów kredytowych w celu ich wspólnego rozpoznania. Celem jest usprawnienie procedur, skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie wydawania…

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 21 września 2023 r. wydał wyrok, w którym to uprawnia Sądy powszechne, rozpatrujące sprawy waloryzowane do uznania warunków umownych zawartych w umowach o kredyty za abuzywne, tylko dlatego, że tożsamy warunek wpisany jest już na listę do rejestru klauzul niedozwolonych. Dzięki powyższemu w znacznym stopniu może skrócić się czas rozpatrywania…

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 15 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym całkowicie pozbawił Banki prawa do wynagrodzenia czy jakiejkolwiek rekompensaty tytułem bezumownego korzystania przez konsumenta z kapitału. Trybunał Sprawiedliwości UE tym samym dał do zrozumienia, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści materialnych z własnych bezprawnych działań. Dzięki temu postępowanie przed Sądem winno być…

Ważna informacja dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych, którzy dążą do unieważnienia umowy kredytu, bowiem mogą oni legalnie zaprzestać spłat rat kredytu. Wskazać należy, iż konsumenci uważani są przez prawo jako słabsza strona kontraktowa w relacji z bankiem, w skutek czego podlegają oni większej ochronie prawnej. Daje to możliwość domagania się podczas postępowania o unieważnienie umowy kredytowej…

W Wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. (syg. III CZP 6/21) Sąd odniósł się do zasad liczenia biegu terminu przedawnienia w tzw. sprawach frankowych. Sąd Najwyższy stwierdził, że co do zasady bieg terminu przedawnienia w sprawach frankowych należy liczyć od chwili, w której kredytobiorca zakwestionuje w sądzie ważność umowy kredytu i złoży oświadczenie,…

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: