Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Sąd Najwyższy pracuje nad rozstrzygnięciem zagadnienia, czy umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną, czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną, co ma kluczowe znaczenie dla oceny zarzutu zatrzymania podnoszonego przez Banki w postępowaniach o unieważnienie Umów kredytowych. Do Sądu Najwyższego w ostatnim czasie trafiło dużo pytań dotyczących różnych aspektów związanych z zarzutem zatrzymania….

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 21 września 2023 r. kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytów waloryzowanych. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE, kredytobiorca niezależnie od wykształcenia, zawodu, a nawet faktu bycia pracownikiem banku-kredytodawcy, powinien zostać w pełni poinformowany o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową, w sposób…

Znaczne zaległości w polskich sądach w sprawach o unieważnienie kredytów walutowych powodują długie oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy. XXVIII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Warszawie zaproponował koncepcję łączenia spraw kredytów walutowych dotyczących jednego Banku oraz jednego rodzaju umów kredytowych w celu ich wspólnego rozpoznania. Celem jest usprawnienie procedur, skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie wydawania…

W Wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. (syg. III CZP 6/21) Sąd odniósł się do zasad liczenia biegu terminu przedawnienia w tzw. sprawach frankowych. Sąd Najwyższy stwierdził, że co do zasady bieg terminu przedawnienia w sprawach frankowych należy liczyć od chwili, w której kredytobiorca zakwestionuje w sądzie ważność umowy kredytu i złoży oświadczenie,…

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: