Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 21 września 2023 r. kolejny korzystny
dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytów waloryzowanych. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE, kredytobiorca niezależnie od wykształcenia, zawodu, a nawet faktu bycia pracownikiem banku-kredytodawcy, powinien zostać w pełni poinformowany
o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową, w sposób jasny i prosty. Tym samym Trybunał Sprawiedliwości UE opowiada się po stronie konsumentów i zmusza Bank do wykazania, iż należycie powiadomił Kredytobiorcę
o essentialia negotii Umowy Kredytu. Pozwala to również odetchnąć z ulgą osobom powiązanym z sektorem Bankowym, bowiem Bank nie może powoływać się na ewentualną znajomość ryzyka przez Kredytobiorców i zobowiązany jest każdego Kredytobiorcę poinformować o występującym ryzyku zmiany kursu waluty.

________________________

Autor: Bartosz Majkowski

radca prawny w Kancelarii BMME Radcowie Prawni

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: