Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Znaczne zaległości w polskich sądach w sprawach o unieważnienie kredytów walutowych powodują długie oczekiwanie na pierwszy termin rozprawy. XXVIII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Warszawie zaproponował koncepcję łączenia spraw kredytów walutowych dotyczących jednego Banku oraz jednego rodzaju umów kredytowych w celu ich wspólnego rozpoznania. Celem jest usprawnienie procedur, skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie wydawania…

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 21 września 2023 r. wydał wyrok, w którym to uprawnia Sądy powszechne, rozpatrujące sprawy waloryzowane do uznania warunków umownych zawartych w umowach o kredyty za abuzywne, tylko dlatego, że tożsamy warunek wpisany jest już na listę do rejestru klauzul niedozwolonych. Dzięki powyższemu w znacznym stopniu może skrócić się czas rozpatrywania…

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: