Open/Close Menu Radca prawny, kancelaria radców prawnych - Warszawa. Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa. To, co nas wyróżnia, to przejrzysty katalog zasad, którymi kierujemy się w swoich działaniach.

Wkrótce Trybunał Konstytucyjny wyda rozstrzygnięcie w sprawie P 24/12 o zgodności z Konstytucją przepisu art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, przewidującego nałożenie wyższych stawek akcyzy na podatników, którzy w ustawowym terminie nie dostarczyli organowi celnemu miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców olejów opałowych. Postępowanie przed Trybunałem zostało zainicjowane zapytaniem w sprawie I SA/Wr 1184/11 przez Wojewódzki Sąd…

W praktyce obrotu gospodarczego często można spotkać się z sytuacją, kiedy organy podatkowe odmawiają podatnikom – spółkom kapitałowym prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi zarządzania wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów (często pełniących jednocześnie funkcje w organach danej spółki) na podstawie kontraktów menedżerskich bądź umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Uzasadniając podobne działania organy odwołują…

Copyright © 2016 BMME, przygotowane przez MONDROM

POLUB NAS: